Aanvraag nieuw Beschut Werk

Wie beoordeelt uw aanvraag voor nieuw Beschut Werk?

Het UWV is de instantie die beoordeelt of u in aanmerking komt voor nieuw Beschut Werk. Hiervoor onderzoekt het UWV welke mogelijkheden u heeft om zonder deze regeling te gaan werken, maar ook welke aanpassing en begeleiding noodzakelijk is voor u. Als uit het onderzoek blijkt dat u hulp nodig heeft én dat u aan de voorwaarden voldoet, dan geeft het UWV een positief advies beschut werk. Dit advies wordt opgestuurd naar de SDOA. De SDOA gaat u vanaf dat moment begeleiden naar een werkplek. Soms heeft u een aanloopje nodig om goed te kunnen (blijven) werken, bijvoorbeeld omdat u erg moet wennen om meerdere uren op meerdere dagen van de week aan de slag te zijn. Dan krijgt u een voortraject aangeboden. In deze periode wordt uw ritme stapsgewijs opgebouwd totdat u zeker weet dat u het aantal uren van de arbeidsovereenkomst kan werken.

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor nieuw Beschut Werk?

Dat doet u door op de website van het UWV een formulier in te vullen op: 
(https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag/detail/wat-is-een-advies-indicatie-beschut-werk
Dit formulier kunt u op de website invullen door met uw DigiD in te loggen. U kunt dit formulier ook downloaden en uitprinten.

 

Contact

Heeft u vragen over Slinge Werkt! B.V of nieuw Beschut Werk? Neem dan contact op met de SDOA. 
We zijn bereikbaar op het e-mailadres: info@socialedienstoostachterhoek.nl, en via het telefoonnummer: 0544 - 474 200.
Telefonisch van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 16.00 uur.

menu