DOE-Team Oost Achterhoek

Een team van 6 tot 10 personen, in wisselende samenstelling. Allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder deskundige begeleiding werken zij aan hun ontwikkeldoelen om hun kansen te verbeteren voor de terugkeer op die arbeidsmarkt. 

Doelgroep 

Bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie bestaande voorzieningen nog niet voldoende geschikt zijn.

Doelstelling

Uitgangspunt is dat een uitkeringsgerechtigde beter af is met werk dan met (alleen) een uitkering. Werk zien wij als een belangrijk re-integratiemiddel. Onder werk wordt niet alleen gewoon werk verstaan. Ook een werkervaringsplaats, beschermd werken en (verplichte) maatschappelijke participatie vallen hieronder. 

Aan bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt een voorziening aangeboden waarbij zij in staat worden gesteld om aan de ontwikkeldoelen te werken. Hierbij worden zij begeleid en getraind op werknemerscompetenties, vakgerichte competenties, houding en gedrag.

menu