DOE-Team Oost Achterhoek

Een team van 10 tot 15 personen, in wisselende samenstelling. Allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder deskundige begeleiding werken zij aan hun terugkeer op die arbeidsmarkt. 

Doelgroep 

Bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie bestaande voorzieningen nog niet voldoende geschikt zijn.

Doelstelling

Uitgangspunt is dat een uitkeringsgerechtigde beter af is met werk dan met (alleen) een uitkering. Werk zien wij als een belangrijk re-integratiemiddel. Onder werk wordt niet alleen gewoon werk verstaan. Ook een werkervaringsplaats, beschermd werken en (verplichte) maatschappelijke participatie vallen hieronder. 

Aan bijstandsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt een voorziening aangeboden die hen tenminste in staat stelt maatschappelijk mee te doen en een zinvolle invulling geeft aan het dagelijks leven. Waar mogelijk wordt de voorziening ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of te herstellen.

menu