Re-integratiemiddelen

De Sociale Dienst heeft een aantal instrumenten die ingezet kunnen worden om de financiële zelfstandigheid van de klant - door uitstroom naar tijdelijk of vast werk - te bevorderen.
Samen met de klant wordt gekeken wat er nodig is om de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt zo veel en zo snel als mogelijk te verkleinen. Dat is voor iedereen verschillend en kan variëren van een sollicitatietraining tot een korte cursus, een werkervaringplek, hulp bij het oplossen van schulden of het verstrekken van een loonkostensubsidie aan de nieuwe werkgever. 

menu