Project Instroom Nieuwe Inwoners (PIN)

U overweegt naar de regio van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) te verhuizen. Als u na uw verhuizing een bijstandsuitkering nodig heeft, vindt de Sociale Dienst Oost Achterhoek het belangrijk dat u vooraf goed wordt geïnformeerd. Deze informatie maakt een vroegtijdige inschakeling van andere hulp- en dienstverleners mogelijk. Daarnaast zorgt dit informatieve gesprek ervoor dat u vooraf weet aan welke verwachtingen u moet voldoen en waar uw mogelijkheden en verplichtingen richting werk liggen in de, voor u nieuwe, regio.

De afspraken over en weer worden vastgelegd in een schriftelijke verklaring, de PIN-verklaring. Zonder een ondertekende en gedateerde verklaring, voorzien van het stempel van de Sociale Dienst Oost Achterhoek is het huren van een woning via de woningbouwvereniging niet mogelijk.

Voor het aanvragen van deze verklaring kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0544-474200 of een e-mail sturen aan: info@socialedienstoostachterhoek.nl. Vermeld in uw e-mail naast uw naam ook uw BSN-nummer.

menu