Participatiewet-Normen

Participatiewet - Normen

Onderstaande normen gelden per maand en zijn afkomstig uit artikel 20, artikel 21, artikel 22 en artikel 23 Participatiewet. De normen gelden per 1 juli 2021. De afkorting vt staat voor vakantietoeslag als bedoeld in artikel 19 lid 3 Participatiewet.

Jongerennormen (artikel 20 Participatiewet)      
Personen zonder ten laste komende kinderen
(lid 1)
exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 252,98 € 13,31 € 266,29
b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar € 505,95 € 26,63 € 532,58
c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+, zonder kostendelende medebewoners € 984,95 € 51,84 € 1.036,79
Personen met ten laste komende kinderen (lid 2) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar € 252,98 € 13,31 € 266,29
b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar € 798,74 € 42,04 € 840,78
c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+, zonder kostendelende medebewoners € 1.277,74 € 67,25 € 1.344,99
Normen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd (artikel 21 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners € 1.024,76 € 53,94 € 1.078,70
b. gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd, zonder kostendelende medebewoners € 1.463,95 € 77,05 € 1.541,00
Normen pensioengerechtigden (artikel 22 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder zonder kostendelende medebewoners € 1.139,98 € 60,00 € 1.199,98
b. gehuwden waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, zonder kostendelende medebewoners € 1.545,73 € 81,35 € 1.627,08
c. gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet, zonder kostendelende medebewoners € 1.545,73 € 81,35 € 1.627,08
Normen in inrichting (artikel 23 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 324,47 € 17,08 € 341,55
b. gehuwden € 504,70 € 26,56 € 531,26
Normen in inrichting inclusief verhoging
(artikel 23 lid 1 Participatiewet inclusief verhoging van
artikel 23 lid 2 Participatiewet
)
exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 356,77* € 18,78* € 375,55*
b. gehuwden € 576,90* € 30,36* € 607,26*


*De staatssecretaris houdt er het - met de Participatiewet strijdige - standpunt op na dat er in de bedragen genoemd in artikel 23 lid 2 Participatiewet géén vakantietoeslag is inbegrepen (zie het nieuwsbericht "Nogmaals de normen van artikel 23 WWB" van 18-01-2006).

 


Participatiewet - Kostendelersnorm


In onderstaande tabel staat per huishoudtype de van toepassing zijnde kostendelersnorm weergegeven op basis van de uitkomst van de formule uit artikel 22a Participatiewet. Zie hierover ook: Berekening van de kostendelersnorm. Hier zijn uitsluitend de normen opgenomen voor personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Let op: de norm voor gehuwden is voor echtgenoten gelijk aan de som van de normen, die voor ieder van de rechthebbende echtgenoten afzonderlijk van toepassing is (artikel 22a lid 2 Participatiewet).

Huishoudtype Kostendelersnorm  per persoon
Excl. vakantietoeslag
Vakantietoeslag per persoon
 
 Kostendelersnorm per persoon
Incl. vakantietoeslag 
Tweepersoonshuishouden € 731,97

 € 38,53

 € 770,50
(50% x € 1.541,00)
Driepersoonshuishouden € 634,38

 € 33,39

 € 667,77
(43,3333% x
€ 1.541,00)
Vierpersoonshuishouden € 585,58

 € 30,82

 € 616,40
(40% x € 1.541,00)
Vijfpersoonshuishouden € 556,30  € 29,28

 € 585,58
(38% x € 1.541,00)
Zespersoonshuishouden € 536,78

 € 28,25


 € 565,03
(36,6667% x
€ 1.541,00)

  


Aanpassing kostendelersnorm


Voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is, met een of meer kostendelende medebewoners, geldt een afwijkende kostendelersnorm (artikel 22a lid 3 Participatiewet). De kostendelersnorm wordt dan berekend:

  • in het geval ze een of meer ten laste komende kinderen hebben: € 574,49 + de kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder;
  • in het geval ze geen ten laste komende kinderen hebben: € 266,29 + de kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder

Vanaf 1 juli 2021 geldt, op grond van artikel 22a lid 3 onderdeel a Participatiewet, de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners en ten laste komende kinderen.

Huishoudtype met Netto bedrag Berekening
Tweepersoonshuishouden € 1.344,99 € 574,49 + 50% x € 1.541,00
Driepersoonshuishouden € 1.242,21 € 574,49 + 43,33% x € 1.541,00
Vierpersoonshuishouden € 1.190,89 € 574,49 + 40% x € 1.541,00

 
Vanaf 1 juli 2021 geldt, op grond van artikel 22a lid 3 onderdeel b Participatiewet, de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners, maar zonder ten laste komende kinderen.

Huishoudtype met Netto bedrag Berekening
Tweepersoonshuishouden € 1036,79 € 266,29 + 50% x € 1.541,00
Driepersoonshuishouden € 934,01 € 266,29 + 43,33% x € 1.541,00
Vierpersoonshuishouden € 882,66 € 266,29 + 40% x € 1.541,00

 


Participatiewet - Overige bedragen

Hierna volgen alle in de Participatiewet genoemde bedragen met uitzondering van de normen.

De volgende bedragen gelden per 1 juli 2021.

Vrijgelaten middelen (artikel 31 lid 2 Participatiewet) bedrag
j. een- of tweemalige premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling € 2.638,00
n. 25% van de inkomsten uit arbeid, maximum per maand € 221,00
r. maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van alleenstaande ouder met de volledige zorg voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar € 137,94
y. maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van persoon die medisch uren-beperkt is € 139,90
Percentage van de algemene heffingskorting per 1 juli 2021 (artikel 37 lid 2 en 4 Participatiewet) percentage
Percentage van de algemene heffingskorting 168,125%

 
De volgende bedragen gelden per 1 juli 2021. 

Vrijgelaten middelen (artikel 31 lid 2 Participatiewet) bedrag
k. vergoeding vrijwilligerswerk, max. bedrag per maand € 180,00
k. vergoeding vrijwilligerswerk, max. bedrag per jaar € 1.800,00


De volgende bedragen gelden per 1 juli 2021 

Normbedragen inkomen uit studiefinanciering (artikel 33 lid 2 Participatiewet) bedrag
hoger onderwijs, thuiswonend (artikel 3.18 WSF 2000)**  € 921,17
hoger onderwijs, uitwonend (artikel 3.18 WSF 2000)**  € 921,17
beroepsonderwijs, thuiswonend (artikel 3.18 WSF 2000) € 535,61
beroepsonderwijs, uitwonend (artikel 3.18 WSF 2000) € 756,45
toeslag één-oudergezin, hoger onderwijs (artikel 3.18 WSF 2000) € 266,52
toeslag één-oudergezin, beroepsonderwijs (artikel 3.18 WSF 2000) € 266,52
Bedrag reisvoorziening in de rentedragende studielening € 99,58 
Pensioenvrijlatingen (artikel 33 lid 5 Participatiewet) bedrag
a. buiten beschouwing te laten particuliere oudedagsvoorziening € 20,85
b. gehuwden tezamen, per kalendermaand  € 41,70
Vermogensvrijlatingen (artikel 34 lid 2 en 3 Participatiewet) bedrag
lid 2 onderdeel d: vermogen gebonden in de woning € 53.100,00
lid 3 onderdeel a: vermogensgrens alleenstaande € 6.295,00
lid 3 onderdeel b: vermogensgrens alleenstaande ouder € 12.590,00
lid 3 onderdeel c: vermogensgrens gehuwden tezamen € 12.590,00
Vrijlating oudedagslijfrente (artikel 15 lid 2 Participatiewet) bedrag
lid 2 onderdeel b: maximale totale waarde van de lijfrente
265.952,00
Drempelbedrag bijzondere bijstand per 1 juli 2021 (artikel 35 lid 2 Participatiewet) Bedrag
drempelbedrag per 12 maanden € 138,00


**Let op: voor studenten hoger onderwijs die voor 1 september 2015 al aan hun studie waren begonnen, gelden andere bedragen. Zie voor meer informatie Inkomen uit Wet studiefinanciering 2000.

menu