IOAZ normen

IOAZ - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 januari 2018. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie netto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot € 708,66
alleenstaande gewezen zelfstandige € 992,12
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft € 799,53*

  *De in artikel 5 lid 4 onderdeel c IOAZ genoemde grondslag is € 701,99 (50% van de gehuwdennorm). Vanwege de stapsgewijze invoering van de kostendelersnorm is dit bedrag nog niet van toepassing, maar is artikel 63b lid 1  IOAZ van toepassing. In de tabel wordt daarom het bedrag van artikel 63b lid 1 IOAZ genoemd.


IOAZ - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit de artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 januari 2018. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie bruto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.636,62
alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.265,19
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, in afwijking van artikel 5 lid 4 onderdeel c IOAZ (artikel 63b lid 1 onderdeel a IOAZ) €   930,03

 


IOAZ - Overige bedragen

Onderstaand bedrag geldt per 1 januari 2018.

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 3 en lid 3 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
inkomensgrens 25.851,00

Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2017.

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
inkomensgrens 24.540,00
Vermogensgrens (artikel 8 lid 2 IOAZ) bedrag
vermogen dat buiten beschouwing blijft 132.299,00
Percentage inkomen uit vermogen (artikel 8 lid 2 IOAZ)  
inkomen uit vermogen 3 %

Onderstaand bedrag geldt per 1 juli 2017.

Vrijlating pensioenvermogen (artikel 5 lid 1 onderdeel d Reg. verm.waardering)  
vrijgelaten vermogen 122.082,00

 

 

 

 

 

menu