IOAZ normen

IOAZ - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit de artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 juli 2021. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

 

Categorie netto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot € 770,50
alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.078,70
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft € 770,50

 


 

IOAZ - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit de artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 juli 2021. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie bruto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.695,60
alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.338,14
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, in afwijking van artikel 5 lid 4 onderdeel c IOAZ (artikel 63b lid 1 onderdeel a IOAZ) € 847,80

 

 


 

IOAZ - Overige bedragen

Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2021. 

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
inkomensgrens € 26.455,00
Vermogensgrens (artikel 8 lid 2 IOAZ) bedrag
vermogen dat buiten beschouwing blijft € 138.381,00
Percentage inkomen uit vermogen (artikel 8 lid 2 IOAZ)  
inkomen uit vermogen 3 %

 

Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2021. 

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 3 en lid 3 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
inkomensgrens € 27.797,00
Vrijlating pensioenvermogen
(artikel 5 lid 1 onderdeel d Reg. verm.waardering)
 
vrijgelaten vermogen € 134.003,00
Vrijlating inkomsten uit arbeid
(artikel 8 IOAZ)
bruto per maand
lid 3: vrijlating inkomsten uit arbeid € 350,98
lid 9: vrijlating inkomsten uit arbeid van alleenstaande (ouder) met de volledige zorg voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar € 219,04
lid 11: vrijlating inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch urenbeperkt is (tot 15% van deze inkomsten uit arbeid, tenzij lid 3 of 9 van toepassing is) € 221,06

 

menu