IOAZ normen

IOAZ - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 juli 2018. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie netto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot € 711,83
alleenstaande gewezen zelfstandige € 996,56
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft € 783,01*

  *De in artikel 5 lid 4 onderdeel c IOAZ genoemde grondslag is € 701,99 (50% van de gehuwdennorm). Vanwege de stapsgewijze invoering van de kostendelersnorm is dit bedrag nog niet van toepassing, maar is artikel 63b lid 1  IOAZ van toepassing. In de tabel wordt daarom het bedrag van artikel 63b lid 1 IOAZ genoemd.


IOAZ - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit de artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 juli 2018. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie bruto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.646,58
alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.271,48
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, in afwijking van artikel 5 lid 4 onderdeel c IOAZ (artikel 63b lid 1 onderdeel a IOAZ) €   935,33

 


IOAZ - Overige bedragen

Onderstaand bedragen gelden per 1 januari 2018.

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 3 en lid 3 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
inkomensgrens € 24.540,00
Vermogensgrens (artikel 8 lid 2 IOAZ)  
Vermogen dat buiten beschouwing blijft € 132.299,00
Percentage inkomen uit vermogen (artikel 8 lid 2 IOAZ)  
Inkomen uit vermogen 3%

Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2018.

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 3 en lid 3 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
Inkomensgrens €  26.101,00
Vrijlating pensioenvermogen
artikel 5 lid 1 onderdeel d Reg. verm.waardering
 
Vrijgelaten vermogen € 123.379,00

 

 

 

 

 

menu