IOAZ normen

IOAZ - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit de artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 juli 2019. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie netto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot € 736,02
alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.030,42
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft € 736,02

 


 

IOAZ - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit de artikel 5 lid 4 IOAZ en gelden per 1 juli 2019. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAZ.

Categorie bruto per maand inclusief vu
gewezen zelfstandige en echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.668,50
alleenstaande gewezen zelfstandige € 1.299,62
alleenstaande gewezen zelfstandige, die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, in afwijking van artikel 5 lid 4 onderdeel c IOAZ (artikel 63b lid 1 onderdeel a IOAZ) € 834,25

 

 


 

IOAZ - Overige bedragen

Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2019.

Inkomensgrens (artikel 5 lid 2 onderdeel 2 IOAZ) per jaar
inkomensgrens € 25.380,00
Vermogensgrens (artikel 8 lid 2 IOAZ) bedrag
vermogen dat buiten beschouwing blijft € 134.521,00
Percentage inkomen uit vermogen (artikel 8 lid 2 IOAZ)  
inkomen uit vermogen 3 %
menu