IOAW normen

IOAW - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 juli 2021. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAW.

Categorie netto per maand inclusief vu
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 770,50
alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning € 770,50
alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 1.078,70

 


 

IOAW - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 juli 2021. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAW.

Categorie bruto per maand inclusief vu
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.695,60
alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 1.338,14
alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning € 847,80

 

 


IOAW - Vrijlatingen

Onderstaand bedrag geldt per 1 juli 2021. 

Vrijlating premie in het kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling (artikel 2:8 lid 1 onderdeel b Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten) maximaal eenmalig
premie € 2.638,00

 

Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2021. 

Kostenvergoeding vrijwilligerswerk (artikel 2:8 lid 1 onderdeel c Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten) maximaal
vergoeding per maand € 180,00
vergoeding per jaar € 1.800,00


Onderstaande bedragen gelden per 1 juli 2021. 

Vrijlating inkomsten uit arbeid
(artikel 8 IOAW)
bruto per maand
lid 2: vrijlating inkomsten uit arbeid € 350,98
lid 5: vrijlating inkomsten uit arbeid van alleenstaande (ouder) met de volledige zorg voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar € 219,04
lid 7: vrijlating inkomsten uit arbeid van een persoon die medisch urenbeperkt is (tot 15% van deze inkomsten uit arbeid, tenzij lid 2 of 5 van toepassing is) € 221,06

 

 

menu