IOAW normen per 1 januari 2019

IOAW - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 januari 2019. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAW.

Categorie netto per maand inclusief vu
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 732,54
alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning € 732,54
alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 1.025,55

IOAW - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 januari 2019. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAW.

Categorie bruto per maand inclusief vu
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.657,92
alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 1.291,18
alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning, in afwijking van artikel 5 lid 3 onderdeel b IOAW (zoals bedoeld in artikel 63e lid 1 IOAW) € 828,97

 


 

 

menu