IOAW normen

IOAW - Netto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 juli 2017. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAW.

Categorie netto per maand inclusief vu
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 704,66
alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning € 845,59*
alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 986,52

  *De in artikel 5 lid 3 onderdeel b IOAW genoemde grondslag is € 701,99 (50% van de gehuwdennorm). Vanwege de stapsgewijze invoering van de kostendelersnorm is dit bedrag nog niet van toepassing, maar is artikel 63e lid 1  IOAW van toepassing. In de tabel wordt daarom het bedrag van artikel 63e lid 1  IOAW genoemd.


IOAW - Bruto grondslagen

Onderstaande grondslagen zijn afkomstig uit artikel 5 lid 3 en 4 IOAW en gelden per 1 juli 2017. De afkorting vu staat voor vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 9 lid 2 IOAW.

Categorie bruto per maand inclusief vu
werkloze werknemer en de echtgenoot, beiden 21 jaar of ouder € 1.627,04
alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder € 1.257,05
alleenstaande werkloze werknemer die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft, in afwijking van artikel 5 lid 3 onderdeel b IOAW (zoals bedoeld in artikel 63e lid 1 onderdeel a IOAW) € 1.034,42

 

menu