Voorschot

De afhandeling van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering mag 8 weken duren. De Sociale Dienst Oost Achterhoek(SDOA)  mag deze termijn eenmaal met 8 weken verlengen als zij meer gegevens van u nodig heeft.
Meestal lukt het ons ruim binnen deze 8 weken een beslissing te nemen. Wij vinden het belangrijk dat u snel duidelijkheid heeft over uw aanvraag.

 

Uiterlijk vanaf 4 weken na de aanvraagdatum krijgt u automatisch elke 4 weken een voorschot totdat er door de SDOA een beslissing is genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.
Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen. 

U hoeft niet om het voorschot te vragen en het niet aan te vragen. Mocht u het voorschot niet op tijd ontvangen, dan stelt SDOA  het op prijs als u aan de bel trekt.

 

Geen voorschot

Er zijn uitzonderingen waarbij de SDOA u geen voorschot verstrekt:

  • bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering heeft;
  • u heeft de gegevens waar de SDOA om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten.
  • u werkt onvoldoende mee bij de behandeling van uw aanvraag;
  • de SDOA  heeft een besluit genomen uw aanvraag.

 

Verrekening of terugbetaling

Bijstand die u als voorschot heeft ontvangen, wordt door de SDOA verrekend met uw definitieve uitkering.
Als blijkt dat u toch geen recht heeft op een bijstandsuitkering moet u terugbetalen wat u is voorgeschoten.

menu