Vermogensgrenzen

Vermogensvrijlatingen (artikel 34 lid 2 en 3 Participatiewet) bedrag
lid 2 onderdeel d: vermogen gebonden in de woning € 50.100,00
lid 3 onderdeel a: vermogensgrens alleenstaande €   5.940,00
lid 3 onderdeel b: vermogensgrens alleenstaande ouder € 11.880,00
lid 3 onderdeel c: vermogensgrens gehuwden tezamen € 11.880,00
menu