Participatiewet Normen per 1 juli 2018

Participatiewet - Normen

Onderstaande normen gelden per maand en zijn afkomstig uit artikel 20, artikel 21, artikel 22 en artikel 23 Participatiewet. De normen gelden per 1 juli 2018. De afkorting vt staat voor vakantietoeslag als bedoeld in artikel 19 lid 3 Participatiewet.

Jongerennormen (artikel 20 Participatiewet)      
Personen zonder ten laste komende kinderen (lid 1) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande 18, 19 of 20 jaar € 233,71 € 12,30 € 246,01
b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar € 467,42 € 24,60 € 492,02
c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ € 909,95 € 47,89 € 957,84
Personen met ten laste komende kinderen (lid 2) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar € 233,71 € 12,30 € 246,01
b. gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar € 737,92 € 38,84 € 776,75
c. gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+ € 1.180,44 € 62,13 € 1.242,57
Normen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd (artikel 21 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 946,73 € 49,83 € 996,56
b. gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.352,48 € 71,18 € 1.423,66
Normen pensioengerechtigden (artikel 22 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen € 1.065,36 € 56,07 € 1.121,43
b. gehuwden, die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben; beiden pensioengerechtigd € 1.456,52 € 76,66 € 1.533,18
c. gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben; één pensioengerechtigd, ander niet € 1.456,52 € 76,66 € 1.533,18
Normen in inrichting (artikel 23 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 299,76 € 15,78 € 315,54
b. gehuwden € 466,27 € 24,54 € 490,81
Normen in inrichting inclusief verhoging (artikel 23 lid 1 Participatiewet inclusief verhoging van artikel 23 lid 2 Participatiewet) exclusief vt vt (5,0%) inclusief vt
a. alleenstaande of alleenstaande ouder  € 332,06*  € 17,48*  € 349,54*
b. gehuwden  € 543,22*  € 28,59*  € 571,81*

*De staatssecretaris houdt er het - met de Participatiewet strijdige - standpunt op na dat er in de bedragen genoemd in artikel 23 lid 2 Participatiewet géén vakantietoeslag is inbegrepen (zie het nieuwsbericht "Nogmaals de normen van artikel 23 WWB" van 18-01-2006).


Participatiewet - Kostendelersnorm

In onderstaande tabel staat per huishoudtype de van toepassing zijnde kostendelersnorm weergegeven op basis van de uitkomst van de formule uit artikel 22a Participatiewet. Hier zijn uitsluitend de normen opgenomen voor personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. Let op: de norm voor gehuwden is voor echtgenoten gelijk aan de som van de normen, die voor ieder van de rechthebbende echtgenoten afzonderlijk van toepassing is.

Huishoudtype Kostendelersnorm  per persoon Excl. vakantietoeslag Vakantietoeslag per persoon    Kostendelersnorm per persoon Incl. vakantietoeslag 
Tweepersoonshuishouden € 676,24  € 35,59  € 711,83 (50% x € 1.423,66)
Driepersoonshuishouden € 586,06  € 30,84  € 616,92 (43,3333% x € 1.423,66)
Vierpersoonshuishouden € 540,99  € 28,47  € 569,46 (40% x € 1.423,66)
Vijfpersoonshuishouden € 513,94  € 27,05  € 540,99 (38% x € 1.423,66)
Zespersoonshuishouden € 495,91  € 26,10  € 522,01 (36,6667% x € 1.423,66)

 


Aanpassing kostendelersnorm

Voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is, met een of meer kostendelende medebewoners, geldt een afwijkende kostendelersnorm (artikel 22a lid 3 Participatiewet). De kostendelersnorm wordt dan berekend:

  • in het geval ze een of meer ten laste komende kinderen hebben: € 530,74 + de kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder;
  • in het geval ze geen ten laste komende kinderen hebben: € 246,01 + de kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder

Vanaf 1 juli 2018 geldt, op grond van artikel 22a lid 3 onderdeel a Participatiewet, de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners en ten laste komende kinderen.

Huishoudtype met Netto bedrag Berekening
Tweepersoonshuishouden € 1.242,57 € 530,74 + 50% x € 1.423,66
Driepersoonshuishouden € 1.147,66 € 530,74 + 43,33% x € 1.423,66
Vierpersoonshuishouden € 1.100,20 € 530,74 + 40% x € 1.423,66

Vanaf 1 juli 2018 geldt, op grond van artikel 22a lid 3 onderdeel b Participatiewet, de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners, maar zonder ten laste komende kinderen.

Huishoudtype met Netto bedrag Berekening
Tweepersoonshuishouden € 957,84 € 246,01 + 50% x € 1.423,66
Driepersoonshuishouden € 862,93 € 246,01 + 43,33% x € 1.423,66
Vierpersoonshuishouden € 815,47 € 246,01 + 40% x € 1.423,66

 


Participatiewet - Overige bedragen

Hierna volgen alle in de Participatiewet genoemde bedragen met uitzondering van de normen. De volgende bedragen gelden per 1 juli 2018.

Vrijgelaten middelen (artikel 31 lid 2 Participatiewet) bedrag
j. een- of tweemalige premie in kader van voorziening gericht op arbeidsinschakeling € 2.429,00
n. 25% van de inkomsten uit arbeid, maximum per maand €    203,00
r. maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van alleenstaande ouder met de volledige zorg voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar €    127,00
y. maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid van persoon die medisch uren-beperkt is €    128,81
Percentage van de algemene heffingskorting per 1 januari 2018 (artikel 37 lid 2 en 4 Participatiewet) percentage
Percentage van de algemene heffingskorting 177,50%

 

 

menu