Krediethypotheek

Indien u in een eigen huis woont en bijstand nodig heeft. Wat dan? Soms krijgt u de bijstand dan in de vorm van een lening en vestigt de Sociale Dienst een hypotheekrecht op uw huis.

Wanneer krijgt u de bijstand in een lening en vestigt de Sociale Dienst een krediethypotheek?

Er wordt een krediethypotheek gevestigd als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent eigenaar van de door uzelf of uw gezin bewoonde woning;
  • Wij kunnen niet van u verwachten, dat u het in de woning gebonden vermogen te gelde maakt, bezwaart of verder bezwaart;
  • De bijstand die u zult ontvangen is over een periode van een jaar naar verwachting meer dan het netto minimumloon (inclusief vakantiebijslag) per maand;
  • De overwaarde van uw woning is hoger dan de speciale vrijlating voor de eigen woning (per 01-01-2021) € 53.100,00.

Wilt u meer weten over de vestiging van een krediethypotheek? Neemt u dan contact met ons op.

 

Rekenvoorbeeld

Aan de hand van een rekenvoorbeeld volgt hieronder een berekening van de hoogte van de geldlening. Gegevens:

  • Gezin (man, vrouw en twee kinderen)
  • Taxatiewaarde eigen woning € 75.000,00  op woning drukkende hypotheekschuld € 15.000,00.

A. Bepaling van het in de woning gebonden vermogen:

Waarde woning (uit taxatierapport) € 75.000,00  
AF: op woning drukkende schulden (hypotheek) € 15.000,00 -/-
Vermogen gebonden in woning € 60.000,00 (A)
 
B. Verrekenen extra vrijlating:
Vermogen gebonden in woning € 60.000,00 (A)
AF: vast vrij te laten bedrag (bedrag per 1 januari 2020) € 53.100,00 -/-
Te verstrekken lening €   6.900,00 (B)

Uit het bovenstaande voorbeeld volgt dat de bijstand tot een bedrag van € 6.900,00 in de vorm van een geldlening wordt verstrekt. Dit betekent dat wanneer het totaal van de maandelijkse bijstandsuitkeringen (inclusief vakantietoeslag) hoger is dan dit bedrag het meerdere als gift wordt gegeven. Als de bijstandsuitkering € 1.000,00 per maand zou zijn dan betekent dit, dat de bijstand in de eerste zes maanden volledig als geldlening wordt verstrekt. In de zevende maand wordt € 900,00 als geldlening verstrekt en € 100,00 als gift. Vanaf de achtste maand wordt de bijstand volledig als gift verstrekt.

 

menu