Kindregelingen

Kinderen kunnen toch sporten, zwemmen, computeren of naar muziekles

Laag inkomen: profiteer van de kindregelingen

Hebt u een laag inkomen? Dan valt het niet mee om uw kinderen overal aan mee te laten doen. Toch hoeft dat geen probleem te zijn. U kunt namelijk profiteren van de kindregelingen. Daardoor is het mogelijk per kind tot 18 jaar een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Maar het gaat ook om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die het financieel niet breed hebben, komen in aanmerking voor de kindregelingen. Het is zinvol om te informeren of u hier recht op hebt.

Sommige basisvoorzieningen moeten voor iedereen en dus ook voor kinderen bereikbaar zijn. Daarom zijn er de kindregelingen. Iedere aanvraag hiervoor wordt apart beoordeeld, maar er zijn natuurlijk algemene richtlijnen. De gezinssituatie en vooral de hoogte van het inkomen zijn bepalend. Grofweg kan worden gesteld dat gehuwden of alleenstaande ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan bijstandsniveau recht hebben op de kindregelingen. Soms wordt een deel van de kosten vergoed, afhankelijk van het inkomen.

Per gemeente zijn de bijdragen voor de kindregelingen vastgesteld. Hieronder treft u een overzicht van de bijdragen per gemeente aan:

Regelingen en bedragen

  • Sociaal culturele en sportieve activiteiten

Denk daarbij aan het lidmaatschap van een sportvereniging of het meedoen aan de toneelclub in het wijkgebouw.
De bijdrage bedraagt in de gemeenten Berkelland en Winterswijk maximaal € 200,- per kind tot 18 jaar.
In de gemeente Oost Gelre bedraagt de bijdrage € 400, - per kind tot 18 jaar. Dit bedrag is inclusief schoolkosten voor de basisschool en het vervolgonderwijs.

  • Schoolkosten

In de gemeente Berkelland ontvangt u voor kinderen op de basisschool een vergoeding van € 175,- per kind en in de gemeente Winterswijk € 125,- per kind.
Op het vervolgonderwijs bedraagt de vergoeding € 350,- per kind in de gemeente Berkelland en € 200,- per kind in de gemeente Winterswijk.
Peuterspeelzaalbezoek wordt in alle gemeenten vergoed als dit noodzakelijk is

  • Computer

Een gezin kan iedere vijf jaar een computer of tablet met toebehoren tot maximaal € 500,- vergoed krijgen.
In de gemeente Winterswijk komt ook een internetabonnement tot maximaal € 20,- per maand voor een vergoeding in aanmerking.

  • Zwemdiploma

Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben kan een vergoeding worden gegeven voor het behalen van het diploma A
a.Berkelland maximaal € 250,- bovenop de participatievergoeding, die de ouder(s) op grond van artikel 36 lid 1 onder a ontvangt(ontvangen);
b.Oost Gelre en Winterswijk volledige vergoeding voor het behalen van het zwemdiploma A.

Voor alle vergoedingen geldt dat de kosten die worden gedeclareerd wel in 2018 moeten zijn gemaakt.

Meer informatie en de aanvraag- en declaratieformulieren zijn te vinden op www.socialedienstoostachterhoek.nl/uitkering/aanvraagformulieren

Voor vragen kunt u bellen, tel. 0544-474200 (tussen 9 en 11 uur).
U kunt ook langskomen bij de publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo, de WMO loketten in Groenlo, Buitenschans 48 en Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2 of De Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.
Hier zijn de aanvraag- en declaratieformulieren ook verkrijgbaar.

menu