Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Hieronder treft u de actuele informatie aan met betrekking tot:

  • Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijdragen?
  • Richtprijzen bijdrage duurzame gebruiksgoederen
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Eigen vermogen

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijdragen?
Iedere aanvraag voor bijzondere bijstand wordt apart beoordeeld, maar er zijn natuurlijk algemene richtlijnen. Die hebben te maken met uw leeftijd (heeft u de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt?), met uw gezinssituatie (woont u alleen of gezamenlijk, heeft u kinderen waarvoor u moet zorgen?) en met uw inkomen. Via onderstaand overzicht kunt u van te voren al redelijk inschatten of u wel of niet recht heeft op regelingen voor bijzondere bijstand. De genoemde norminkomens wijzigen tweemaal per jaar.

Bent u getrouwd of woont u samen en bent u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd?
Dan hebt u, als uw gezamenlijk inkomen beneden de € 1.695,- ligt waarschijnlijk recht op een of meerdere regelingen.

Bent u alleenstaande of alleenstaande ouder tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd?
Dan hebt u met een inkomen beneden de € 1.186,- waarschijnlijk recht op een of meerdere regelingen

Bent u getrouwd of woont u samen en heeft één van u beiden pensioen?
Dan hebt u, als uw gezamenlijk inkomen beneden de € 1.789,- ligt waarschijnlijk recht op een of meerdere regelingen.

Bent u alleenstaande of alleenstaande ouder en ontvangt u pensioen?
Dan hebt u met een inkomen beneden de € 1.319,- waarschijnlijk recht op een of meerdere regelingen.

Duurzame gebruiksgoederen.
Voor vragen over duurzame gebruiksgoederen verwijzen wij u naar uw inkomensconsulent.

Individuele inkomenstoeslag
Voor iedereen die al drie jaar of langer een inkomen heeft op bijstandsniveau en de pensioengerechtigde leeftijd nog  niet heeft bereikt, is er de individuele inkomenstoeslag. Dat is een extra bijdrage die u vrij kunt besteden. Deze toeslag bedraagt € 422,- per jaar voor een alleenstaande. Een alleenstaande ouder ontvangt € 543,- en een echtpaar mag rekenen op € 602,- per jaar in de gemeenten Berkelland en Winterswijk.
In Oost Gelre bedraagt de toeslag € 532,- per jaar voor een alleenstaande. Een alleenstaande ouder ontvangt € 653,- en een echtpaar € 823,-

Via onderstaand overzicht kunt u van te voren al redelijk inschatten of u wel of niet recht heeft op de individuele inkomenstoeslag.  In de tabel staan de maandelijkse netto-inkomens of uitkeringen inclusief vakantiegeld.

Echtpaar van 21 tot pensioengerechtigd  
Gemeenten Berkelland en Winterswijk (105% van de bijstandsnorm)           
Gemeente Oost Gelre (115% van de bijstandsnorm)

         
€ 1.618,00
€ 1.772,00

Echtpaar minimaal 1 pensioengerechtigd 
Gemeenten Berkelland en Winterswijk (105% van de bijstandsnorm)
Gemeente Oost Gelre (115% van de bijstandsnorm)

      
€ 1.708,00
€ 1.871,00

Alleenstaande/ alleenstaande ouder van 21 tot pensioengerechtigd
Gemeenten Berkelland en Winterswijk (105% van de bijstandsnorm)
Gemeente Oost Gelre (115% van de bijstandsnorm)

 
€ 1.132,00
€ 1.240,00

Alleenstaande/ alleenstaande ouder pensioengerechtigd 
Gemeenten Berkelland en Winterswijk (105% van de bijstandsnorm)
Gemeente Oost Gelre (115% van de bijstandsnorm)

 
€ 1.259,00
€ 1.379,00

Deze toeslag geldt niet voor studerenden.

Eigen vermogen
Regelingen om het inkomen aan te vullen zijn er om mensen, die daarvoor niet het geld hebben, toch zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Heeft u dus veel eigen spaargeld, dan moet u dat eerst gebruiken voor u een beroep kunt doen op deze regelingen. De eerste € 12.590,- spaargeld van echtparen en alleenstaande ouders wordt vrijgelaten. Voor een alleenstaande wordt € 6.295,- vrijgelaten. Heeft u een eigen huis, dan gelden daarvoor andere bepalingen, maar een eigen huis betekent lang niet altijd dat u geen recht heeft op bijstand. Neemt u daarvoor contact met ons op.

menu