Meedoen voor kinderen

Kinderen kunnen toch sporten, zwemmen, computeren of naar muziekles

Laag inkomen: profiteer van de kindregelingen

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) heeft een webshop voor kindregeling(en). Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die één of meer kinderen en een laag inkomen hebben, kunnen al jaren in aanmerking komen voor de zogenaamde kindregeling(en). Deze regelingen maken het financieel mogelijk om kinderen mee te laten doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

Heeft u een laag inkomen? Dan valt het niet mee om uw kinderen overal aan mee te laten doen. Toch hoeft dat misschien geen probleem te zijn. U kunt namelijk profiteren van de kindregelingen. Daardoor is het mogelijk per kind tot 18 jaar een vergoeding te krijgen voor bijvoorbeeld een schoolreisje, sportactiviteiten, bezoek aan het theater of muziekles. Maar het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor schoolkosten, zwemles of een huiswerkcomputer. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk die het financieel niet breed hebben, kunnen in aanmerking komen voor de kindregelingen. Het is zinvol om te informeren of u hier recht op hebt.

Sommige basisvoorzieningen moeten voor iedereen en dus ook voor kinderen bereikbaar zijn. Daarom zijn er de kindregelingen. Iedere aanvraag hiervoor wordt apart beoordeeld, maar er zijn natuurlijk algemene richtlijnen. De gezinssituatie en vooral de hoogte van het inkomen zijn bepalend. Grofweg kan worden gesteld dat gehuwden of alleenstaande ouders met een inkomen dat gelijk of iets hoger is dan bijstandsniveau, recht hebben op de kindregelingen. Soms wordt een deel van de kosten vergoed, afhankelijk van het inkomen.

Per gemeente zijn de bijdragen voor de kindregelingen vastgesteld. Hieronder treft u een overzicht van de bijdragen per gemeente aan:

Regelingen en bedragen

  • Sociaal culturele en sportieve activiteiten

Denk daarbij aan het lidmaatschap van een sportvereniging of het meedoen aan de toneelclub in het wijkgebouw.
De bijdrage bedraagt in de gemeenten Berkelland en Winterswijk maximaal € 200,- per kind tot 18 jaar.
In de gemeente Oost Gelre bedraagt de bijdrage € 350, - per kind tot 18 jaar. Dit bedrag is inclusief schoolkosten voor de basisschool en het vervolgonderwijs.

  • Schoolkosten

In de gemeente Berkelland ontvangt u voor kinderen op de basisschool een vergoeding van € 175,- per kind en in de gemeente Winterswijk € 125,- per kind.
Op het vervolgonderwijs bedraagt de vergoeding € 350,- per kind in de gemeente Berkelland en € 200,- per kind in de gemeente Winterswijk.
Peuterspeelzaalbezoek wordt in alle gemeenten vergoed als dit noodzakelijk is.

  • Computer

Een gezin kan iedere vijf jaar een computer of tablet met toebehoren tot maximaal € 500,- vergoed krijgen.
In de gemeente Winterswijk komt ook een internetabonnement tot maximaal € 20,- per maand voor een vergoeding in aanmerking.

  • Zwemdiploma

Voor kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben kan een vergoeding worden gegeven voor het behalen van het diploma A
a.Berkelland vergoeding maximaal € 300,- voor zwemles ten behoeve van kinderen van aanvrager die nog niet over het zwemdiploma A beschikken;
b.Oost Gelre en Winterswijk volledige vergoeding voor het behalen van het zwemdiploma A.

Heeft u al een inlogcode voor de webshop? Dan kunt u direct inloggen.

Voor de gemeente Berkelland: Webshop Berkelland
Woont u in de gemeente Berkelland en heeft u recht op de kindregelingen?
Dan kunt u in onderstaande webshop inloggen, hierover heeft u een brief gehad met een inlogcode.
Klik op onderstaande link om de pagina te openen.
https://berkelland.forus.io/

Voor de gemeente Oost Gelre: Webshop Oost Gelre
Woont u in de gemeente Oost Gelre en heeft u recht op de kindregelingen?
Dan kunt u in onderstaande webshop inloggen, hierover heeft u een brief gehad met een inlogcode.
Klik op onderstaande link om de pagina te openen.
https://oostgelre.forus.io/

Voor de gemeente Winterswijk: Webshop Winterswijk
Woont u in de gemeente Winterswijk en heeft u recht op de kindregelingen?
Dan kunt u in onderstaande webshop inloggen, hierover heeft u een brief gehad met een inlogcode.
Klik op onderstaande link om de pagina te openen.
https://winterswijk.forus.io/

Heeft u geen brief ontvangen met inloggegevens, maar wel recht op de kindregelingen? Dan kunt u zich aanmelden bij SDOA. U kunt bellen naar (0544) 47 42 00, op werkdagen van 08.30-16.00  uur of e-mailen naar info@socialedienstoostachterhoek.nl .

Kijk ook op www.meedoenapp.nl  

Voor alle vergoedingen geldt dat de kosten die worden gedeclareerd wel in 2020 moeten zijn gemaakt.

Meer informatie en de aanvraag- en declaratieformulieren zijn te vinden op www.socialedienstoostachterhoek.nl/uitkering/aanvraagformulieren 

Voor vragen kunt u bellen, tel. 0544-474200 (tussen 9 en 11 uur).
U kunt ook langskomen bij de publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo, het Sociale Team in Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2 of De Post, Balinkesstraat 4 in Winterswijk.
Hier zijn de aanvraag- en declaratieformulieren ook verkrijgbaar. Neem dan contact op met 0544-474200

 

 

menu