Bijzondere bijstand/Minimabeleid

Bijzondere bijstand wordt gegeven voor bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan, die een gevolg zijn van individuele omstandigheden en niet uit de bijstandsnorm voor algemene bestaanskosten kunnen worden betaald. U dient bijzondere bijstand aan te vragen binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt.
Minimabeleid is erop gericht om mensen beter in staat te stellen deel te nemen aan onze samenleving.

Bijzondere bijstand.
Dus voor alle duidelijkheid: Niet de aard van de kosten is belangrijk, maar de omstandigheden van degene die de kosten maakt. Juist die omstandigheden kunnen een aanleiding zijn dat men recht heeft op bijzondere bijstand.
Omdat die omstandigheden zo belangrijk zijn, kunnen we dus geen overzicht geven van kosten die allemaal tot de bijzondere bijstand behoren. Er is heel veel mogelijk.

TIP: Maak geen kosten voordat u bericht heeft ontvangen dat de kosten ook echt vergoed kunnen worden! 

Minimabeleid.
We kennen naast bijzondere bijstand ook minimabeleid. Minimabeleid is in feite iets extra’s dat als doel heeft om mensen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau in staat te stellen deel te nemen aan onze samenleving. Bij het minimabeleid richten we ons vooral op schoolgaande kinderen.

Iedere gemeente het eigen beleid.
Iedere gemeente heeft een zekere ruimte om zelf het beleid vast te stellen. De drie gemeenten hebben het beleid zo veel mogelijk op elkaar afgestemd.

Per 1-7-2021 is een aantal bedragen aangepast. Klik hier voor het actuele overzicht of u recht hebt op bijzondere bijstand en de inkomenstoeslag.

Bereken uw recht
Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.
Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!
Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.
Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.

menu