Uitkering

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u de periode overbruggen, totdat u weer betaald werk vindt. De Sociale Dienst  helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Wanneer u een aanvraag wilt doen voor een bijstandsuitkering, dan moet u dit doen via de website van het UWV op www.werk.nl

menu