Meest gestelde vragen over de verlenging TONK

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een tegemoetkoming voor huishoudens in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hoge woonlasten.

 

Wat zijn de voorwaarden voor mij?
U kunt de TONK-tegemoetkoming  aanvragen als u door de coronacrisis in financiële moeilijkheden bent gekomen. En als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten moeilijk meer kunt betalen.

 

Bij hoeveel minder inkomsten kan ik een tegemoetkoming aanvragen?
U kunt een aanvraag indienen als u 15 procent minder gezinsinkomsten hebt. Als u daardoor in de financiële problemen komt met het betalen van uw huur, hypotheek, gas, water, elektriciteit en andere woonlasten, zoals verzekeringen en gemeentelijke belastingen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze TONK-tegemoetkoming.

 

Voor welke periode kan ik de TONK aanvragen?
U kunt een aanvraag doen voor een TONK-tegemoetkoming voor de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021. Uw aanvraag kunt u indienen tot en met 31 oktober 2021.

 

Wat heeft de SDOA van mij nodig?
U kunt het aanvraagformulier invullen en aan ons ondertekend terugsturen. Op het aanvraagformulier leest u wat de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) van u nodig heeft om te kunnen beoordelen of u voor de TONK in aanmerking komt.

 

Wanneer krijg ik de TONK- tegemoetkoming?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-vergoeding. De SDOA zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De sociale dienst streeft ernaar om u binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

 

Kunnen mijn gegevens worden gecontroleerd?
De SDOA kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen ook bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen, die relevant zijn voor de regeling.

 

Wat gebeurt er als ik te veel of te weinig geld heb ontvangen?
Mocht achteraf blijken dat u te veel geld hebt ontvangen dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig geld ontvangen? Dan betaalt de Sociale Dienst Oost Achterhoek u dit bedrag alsnog uit.

 

Telt deze vergoeding mee als inkomen als u een Tozo-vergoeding ontvang?
Nee, de vergoeding telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-vergoeding ontvangt. De TONK is een gift.

menu