TONK

Vraag de TONK aan: deze is verlengd en verruimd!

 

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, die door coronamaatregelen in 2021 aanzienlijk minder inkomen hebben gehad dan in het jaar 2020. De TONK is verlengd tot 1 oktober 2021 en verruimd tot 15 procent. Al tientallen inwoners maken gebruik van deze tijdelijke regeling.

 

Voor wie is de TONK? 
De TONK geeft een maandelijkse geldbedrag als tegemoetkoming voor inwoners, die door de coronamaatregelen meer dan 15 procent terugval hebben gehad in het gezinsinkomen. Eerder gold een inkomensdaling van 25 procent. De regeling geldt voor werkzoekenden, werkenden, ondernemers, zzp’ers en flexwerkers.

 

Waarvoor is de TONK?
De TONK is er voor iedereen de moeite heeft (gehad) met het betalen van woonlasten, zoals huur of hypotheekrente én kosten die met het wonen te maken hebben, zoals woonverzekeringen. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021  en is verlengd tot 1 oktober 2021.

 

Hoe ziet de tegemoetkoming eruit?
De tegemoetkoming voor het betalen van woonlasten bedraagt maximaal 1.500 euro per maand, onder aftrek van drempelkosten (variërend per gemeente van 235 tot 430 euro). Door het aanvraagformulier in te vullen, kan de berekening worden gemaakt. Daarnaast is de regeling uitgebreid met terugwerkende kracht met een vast bedrag van 250 euro per maand voor met wonen samenhangende kosten, zoals servicekosten of woon-gerelateerde verzekeringen. Dit is een vast (forfaitair) bedrag, u hoeft hiervoor geen aanvullend formulier in te vullen.

 

Wat zijn de voorwaarden?
Voorwaarde is een terugval in gezinsinkomen van minstens 15 procent in januari 2021 tegenover januari 2020. Voorheen was de inkomensterugval 25 procent, maar deze is met terugwerkende kracht verruimd tot 15 procent. Mocht dit het geval zijn, dan heeft u recht op toegang tot de TONK. Eenmaal toegang tot de TONK wordt  het (huidige) inkomen van uw partner en uw vermogen niet meer meegerekend.

 

Al eerder TONK aangevraagd?
De verruiming is met terugwerkende kracht. Inwoners die de TONK al hebben aangevraagd worden hierover benaderd door medewerkers van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, die de regeling uitvoeren. Zij nemen binnen enkele weken contact op.  

 

Een gift of terugbetalen?
De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en in aanmerking komt, hoeft er niets te worden terugbetaald.

 

De TONK aanvragen?
U kunt de TONK (ook met terugwerkende kracht) aanvragen via de website van de Sociale dienst Oost Achterhoek. De regeling is vanaf 1 januari tot 1 oktober 2021. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 oktober.

 

Hoe aanvragen?

Om de TONK-tegemoetkoming aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Dat vindt u hier:

Aanvraagformulier (Word)

Aanvraagformulier (pdf)

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur de gevraagde gegevens mee.

U kunt uw aanvraag per post of per e-mail toesturen aan de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
Postadres:
Postbus 109
7140 AC  GROENLO 
E-mail: info@socialedienstoostachterhoek.nl 

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag. 

menu