Toegankelijk

Toegankelijkheidsverklaring

Sociale Dienst Oost Achterhoek wil de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk maken. Dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website.

Nalevingsstatus

Wij willen voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Met de website in deze vorm lukt dat niet, daarom starten we een traject om de website te vervangen en verbeteren. Deze website wordt in de loop van 2021 vervangen.

Onderzoek

Sociale Dienst Oost Achterhoek laat een quickscan uitvoeren om de website te testen op de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1 niveau AA).

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 28 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Toelichting

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is voor Sociale Dienst Oost Achterhoek aanleiding voor een verbetertraject van de toegankelijkheid van de online-dienstverlening. We bespreken met onze leveranciers hoe we technisch kunnen voldoen. Als organisatie zijn we bezig om de kwaliteit van de informatie op de website te verbeteren en toegankelijk te maken. Zo starten we een traject om de kennis in de organisatie te vergroten en gaan we aan de slag met het toegankelijk maken van de pdf’s.

menu