Wet Inburgering

Het doel van deze wet is om niet Nederlandse mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de Nederlandse samenleving. Dit gebeurt door het leren van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving.

Wanneer moet je verplicht inburgeren?

De inburgeringsplicht geldt niet allleen voor mensen die nieuw in Nederland zijn, maar ook voor niet Nederlandse mensen die al langer in Nederland wonen. De meeste Europeanen hoeven niet in te burgeren. U wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht als u bepaalde diploma's hebt of lang genoeg in Nederland naar school bent geweest.

Hoe gaat het inburgeren?

De Sociale Dienst biedt inburgeringsplichtige asielzoekers en geestelijke bedienaren lessen aan. Deze lessen zijn een voorbereiding op het inburgeringsexamen. Het halen van het examen is verplicht en hoeft alleen in hele uitzonderlijke situaties niet. Voor de lessen en het examen betalen zij een eigen bijdrage van
€ 270,00.
De overige mensen, die verplicht moeten inburgeren, zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Dat geldt ook voor het betalen van een eventuele cursus. Wie daar niet meteen geld voor heeft, kan gebruik maken van een sociaal leenstelsel (DUO-groep).

menu