Participatiewet

De Participatiewet geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien een minimuminkomen.

De bijstandsuitkering overbrugt de periode totdat iemand weer een baan vindt. U moet wel al het mogelijke doen om zelf weer in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook bent u verplicht al het werk dat u kunt doen te accepteren. Lukt het u niet om aan de slag te komen, dan kan de Sociale Dienst, het UWV Werkbedrijf en/of een re-integratiebedrijf u ondersteunen bij het vinden van werk of scholing.

Bijstand, inkomen en vermogen
Ontvangt u bijvoorbeeld alimentatie, een uitkering of inkomen uit werk, dan vult de Sociale Dienst uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. Ook met uw vermogen boven een bepaald bedrag houden wij rekening. Voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is de vermogensgrens € 12.590,00. Een alleenstaande mag niet meer dan € 6.295,00 aan vermogen hebben om een bijstandsuitkering te ontvangen. Zit het vermogen vast in een huis, dan wordt de bijstand in de vorm van een lening gegeven. Vaak zal de Sociale Dienst dan een hypotheekrecht op uw woning willen vestigen. Als het vermogen in uw woning lager is dan € 53.100,00 krijgt u gewoon bijstand. Deze bijstand hoeft u niet terug te betalen.

menu