IOAZ

Het doel van de IOAZ is het zorgen voor een uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor (gewezen) zelfstandigen.

Wie komt er voor  IOAZ in aanmerking?

De zelfstandige van 55 jaar of ouder, maar jonger dan 65 jaar, die naar verwachting onvoldoende inkomen uit beroep of bedrijf heeft en daardoor gedwongen wordt het bedrijf of beroep te beëindigen. Ook moet uw inkomen in de drie jaar voor dat u IOAZ aanvraagt lager zijn geweest dan € 26.455,00. En in de toekomst mag geen hoger inkomen dan € 27.551,00 worden verwacht. Het bedrijf of beroep moet minimaal tien jaar zijn uitgeoefend of drie jaar, maar dan moet u de zeven jaren daarvoor in loondienst hebben gewerkt. Als zelfstandige moet u 1.225 uur of meer per jaar gewerkt hebben in uw eigen bedrijf.
 
Tevens komt de gedeeltelijk arbeidsongeschikte die op 28 december 2005 tot de doelgroep voor de IOAZ behoorde en geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet, omdat hij of zij een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren en geen kind jonger dan twaalf jaar thuis heeft wonen, in aanmerking voor IOAZ.

Wanneer krijgt u een IOAZ-uitkering?

U krijgt de uitkering, nadat u met uw beroep of bedrijf bent gestopt. De IOAZ is een aanvulling op uw overige inkomen. Soms wordt ook een deel van uw vermogen in mindering gebracht op uw inkomen. Wij doen dit wanneer uw vermogen hoger is dan € 138.381,00. Van het extra vermogen rekenen wij 4% per jaar als inkomen. Dit inkomen wordt van uw IOAZ afgetrokken.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot € 133.535,00 van uw vermogen voor uw pensioen niet meegeteld. Dit vermogen mag niet uw ondernemingsvermogen behoren.

Meer informatie

ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de IOAZ uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in opdracht van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met ROZ (www.rozgroep.nl).

menu