IOAW

Het doel van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is het verschaffen van een uitkering aan werkloze werknemers op het niveau van het sociaal minimum.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Er zijn een aantal voorwaarden om IOAW te krijgen.

Voorwaarden voor de IOAW

U heeft recht op IOAW als u niet genoeg inkomen heeft en u op of na uw 50ste werkloos bent geworden. U moet wel meer dan drie maanden een WW-uitkering hebben ontvangen. U krijgt ook IOAW als u op of na uw 50ste recht heeft gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). U ontvangt de IOAW als u geen recht meer heeft op de WGA, omdat u bij de herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden. Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontving, behoort u ook tot de doelgroep van de IOAW.

IOAW en WIA

Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kunnen gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in aanmerking komen voor een toeslag via de Toeslagenwet. Als u geen recht heeft op deze toeslag blijft u in aanmerking komen voor IOAW. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

menu