BBZ

Werkt u als zelfstandige en heeft u onvoldoende inkomen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) in plaats van de Participatiewet.

 

Wanneer bent u zelfstandige volgens het Bbz?

Als u tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent; Uw brood verdient in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep; U dit in Nederland doet en voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor; U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst; U alleen of samen met wie u uw bedrijf of beroep uitoefent volledige zeggenschap uitoefent en de financiële risico's daarvan draagt. Uw bedrijf of beroep moet wel levensvatbaar zijn. U kunt onder voorwaarden bijstand krijgen voor de kosten van uw levensonderhoud, voorbereidingskosten voor de start van uw bedrijf of beroep en/of waar nodig voor bedrijfskapitaal. De bijstand krijgt u meestal in de vorm van een lening. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert het Bbz uit voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in opdracht van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met uw klantmanager van de Sociale Dienst of wanneer u geen klantmanager heeft direct met ROZ (www.rozgroep.nl).

menu