Verlaging van de uitkering

Het ontvangen of aanvragen van een uitkering brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee. Wanneer die verplichtingen niet of niet helemaal worden nagekomen, kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd.

Wanneer wordt de uitkering verlaagd?

De uitkering wordt verlaagd als:

  • U niet of niet genoeg meewerkt om (weer) aan werk te komen
  • U onverantwoordelijk om bent gegaan met uw geld of werk en daarom meer uitkering nodig heeft
  • U zich niet netjes gedraagt tegenover de medewerkers van de Sociale Dienst
  • U andere verplichtingen die wij met u hebben afgesproken, niet nakomt

Bij het beoordelen of uw uitkering verlaagd wordt, kijken wij naar wat er is gebeurd, in hoeverre u daar zelf iets aan kon doen en naar uw persoonlijke situatie. Ook houdt de Sociale Dienst er rekening mee, of u eerder de verplichtingen niet bent nagekomen. Wanneer dat zo is kan de uitkering extra verlaagd worden.

menu