Huisbezoek

Soms willen wij bij u thuis uw woon- of leefsituatie bekijken. Dit doen wij wanneer daar onduidelijkheden over zijn en wij uw woon- of leefsituatie niet op een andere manier kunnen controleren.

Er is een kans dat u huisbezoek krijgt als u een uitkering aanvraagt of gedurende de periode dat u een uitkering ontvangt. Voorafgaand aan het huisbezoek vragen we u of we binnen mogen komen. Ook vertellen wij de reden van het huisbezoek en wat de gevolgen zijn wanneer u ons geen toestemming geeft om binnen te komen.

Als de Sociale Dienst met voldoende duidelijke feiten kan aantonen, dat er twijfels zijn over uw woon- of leefsituatie, en u bovendien niet wilt meewerken aan het huisbezoek, kan de Sociale Dienst uw aanvraag om een uitkering afwijzen of uw lopende uitkering stopzetten.

menu