Houd ons op de hoogte

De inlichtingenplicht is een van de belangrijkste plichten voor iemand die bijstand aanvraagt of ontvangt. Wanneer u een uitkering aanvraagt moet u de inlichtingen niet alleen aan de Sociale Dienst geven.

Welke informatie moet u geven?

U hoeft alleen de informatie te geven die voor de bijstand noodzakelijk is. U voorziet de informatie van zo veel mogelijk bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld bankafschriften. Wij hebben deze bewijsstukken nodig voor de controles die wij doen. Wanneer u de inlichtingen niet, niet helemaal of niet op tijd doorgeeft, dan kan het zijn, dat we uw uitkering tijdelijk verlagen. Als de Sociale Dienst door het ontbreken van informatie helemaal niet meer kan bepalen of u recht heeft op een uitkering, dan krijgt u geen uitkering (meer).

Mijn Inkomen

Als er iets verandert in uw situatie, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dat kan via Mijn Inkomen. U logt in met uw DigiD  en geeft het aan ons door als u bijvoorbeeld verhuist, gaat samenwonen of (tijdelijk) werk heeft gevonden. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Neemt u dan contact met ons op. Uw melding moet binnen een week na de verandering bij ons binnen zijn. Bent u te laat of kloppen de gegevens niet, dan kunnen wij u een boete opleggen. De boete zal net zo hoog zijn als het benadelingsbedrag.

Wisselende inkomsten

Veel mensen in een uitkering hebben te maken met wisselende inkomsten. U werkt steeds een paar weken en dan weer niet en daardoor verdient u niet elke maand hetzelfde. Het is verplicht dat u uw maandelijkse inkomsten aan ons doorgeeft.
Als u wisselende inkomsten heeft, ontvangt u automatisch een inkomstenformulier van ons met daarop een uiterste inleverdatum. Dat stuurt u ingevuld naar ons op.

menu