Fraude

Wanneer wij denken dat iemand fraudeert, bijvoorbeeld wanneer hij of zij samenwoont, en bij de Sociale Dienst zegt alleenstaand of alleenstaand ouder te zijn. Dan zullen wij daar een onderzoek naar doen. Wij hebben hiervoor speciale medewerkers preventie en handhaving in dienst. Wij kunnen hiervoor ook de sociale recherche inschakelen.

De medewerkers preventie en handhaving of de sociale recherche zal onderzoek doen naar de mogelijke fraude. Wanneer er voldoende bewijs is dat er een strafbaar feit is begaan, stelt de sociaal rechercheur een proces-verbaal op. Als het fraudebedrag hoog is of wanneer er eerder fraude is gepleegd en nu weer voor een groot bedrag is gefraudeerd, doet de Sociale Dienst aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie kan dan strafvervolging inzetten. Dit betekent, dat de fraudeur voor de strafrechter moet verschijnen.

menu