Controles

Regelmatig onderzoeken wij of u nog voldoet aan de voorwaarden voor de bijstand. Hiervoor hebben wij speciaal aangestelde preventie- en handhavingsmedewerkers in dienst. Ook is de Sociale Dienst aangesloten op landelijke netwerken waarin gegevens worden opgeslagen en uitgewisseld.

Als u een uitkering aanvraagt voeren wij verschillende controles uit. De Sociale Dienst Oost Achterhoek is aangesloten op landelijke systemen van bijvoorbeeld de Belastingdienst en het landelijke Inlichtingenbureau. Bij het Inlichtingenbureau komen gegevens van verschillende instanties, zoals Belastingdienst en het UWV Werkbedrijf samen. Daarmee controleren we onder andere of u inkomsten heeft en of u terecht een uitkering ontvangt of aanvraagt.

Themacontrole

In sommige ‘risico’ beroepsgroepen of onder bepaalde persoonlijke omstandigheden is de kans dat er fraude wordt gepleegd groter. De Sociale Dienst voert regelmatig controles uit, die gericht zijn op een steeds wisselende groep klanten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een groep mensen die kostgangers heeft of kamers verhuurt.

Steekproefgewijze controle

Als klant kunt u steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Hier hoeft geen direct aanwijsbare oorzaak voor te zijn. Een voorbeeld van een steekproef is de controle van elke tiende klant.

Wanneer wij een onderzoek starten naar het rechtmatig verstrekken van uw uitkering bent u verplicht om hieraan mee te werken.

menu