Klachten

Klachtenprocedure
Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat er wel eens iets mis. U wordt bijvoorbeeld niet teruggebeld of, het duurt te lang voordat u een reactie krijgt op uw aanvraag. Kortom: u bent niet tevreden over de wijze waarop u door de Sociale Dienst Oost Achterhoek wordt behandeld.

Bezwaarschrift indienen
Een klacht gaat over het handelen van medewerkers van de sociale dienst. Bent u het niet eens over een beslissing? Dan kunt u daarvoor een bezwaarschrift indienen. Elke beslissing op aanvragen, of andere wijzigingen wordt in de aan u toegestuurde brief afgesloten met informatie over hoe u een bezwaarschrift in kunt dienen. 

Wat gebeurt er als ik een klacht heb ingediend?
Wij behandelen klachten eerst altijd zelf. Als er iets mis is gegaan, herstellen we dat natuurlijk zo snel mogelijk. Een teamleider van de sociale dienst zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Dat doen we in ieder geval binnen 5 werkdagen.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over de afhandeling van mijn klacht?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is behandeld, dan kunt u zich melden bij de Nationale Ombudsman. Wanneer u het op prijs stelt, krijgt u daarbij hulp.

Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen via onderstaand digitaal formulier. U kunt ook een brief sturen, of deze afgeven bij de balie van het Loopbaanplein Oost Achterhoek, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk.

Klachtenformulier

Contactgegevens
Sociale Dienst Oost Achterhoek
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Vragen?
Neemt u dan contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek.
(Telefoonnummer: 0544 - 474 200)

menu