Klachten

Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch gaat er wel eens wat mis. U wordt bijvoorbeeld niet teruggebeld of het duurt te lang voordat u een reactie krijgt op uw aanvraag. Kortom: u bent niet tevreden over de wijze waarop u door de Sociale Dienst wordt behandeld. Wilt u een klacht indienen dan kan dat mondeling of schriftelijk.

Om uw klacht geheel onafhankelijk van de Sociale Dienst te behandelen, kunt u een klacht over deze Dienst richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van Berkelland, postbus 200, 7270 HA Borculo. In uw brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. Verder moet u de volgende gegevens in deze brief opnemen:

 • Dagtekening: de datum waarop u de brief heeft geschreven
 • Uw naam en adres
 • Uw handtekening
 • Kopie├źn van alle van belang zijnde stukken
 • Kijkt u ook even naar de voorwaarden om een klacht te laten behandelen, deze leest u hieronder.

Voorwaarden

Uw klacht wordt niet in behandeling genomen als deze gaat over een gedraging:

 • Waarover u eerder heeft geklaagd
 • Die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
 • Die uw belang niet wezenlijk heeft aangetast
 • Die niet voldoende gewicht heeft, die er niet zoveel toe doet
 • Waartegen beroep kan/kon worden aangetekend
 • Die eerder door een rechterlijke instantie of administratieve rechter is behandeld
 • Die onderdeel is van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie

Uw klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld.

Telefonisch

Naar aanleiding van uw klacht krijgt u de mogelijkheid om uw klacht te bespreken met de manager van de Sociale Dienst. Mocht u dat niet wensen, dan wordt u telefonisch verzocht om een toelichting op uw klacht door een medewerker van de gemeente Berkelland. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen.
Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht officieel te laten behandelen. Als u dat op prijs stelt, krijgt u daarbij hulp.

Ontvangstbevestiging

Als uw klacht door het bestuursorgaan is ontvangen, krijgt u daarvan schriftelijk een bevestiging. In deze brief leest u ook over het verdere verloop van de procedure. Waaronder de in acht te nemen termijnen en wie de klacht behandelt.
Wordt uw klacht niet in behandeling genomen, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt, dan wordt u daar binnen vier weken na ontvangst van uw klacht van op de hoogte gebracht. Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berkelland (telefoonnummer (0545) 250 250) of met de Sociale Dienst (telefoonnummer (0544) 474 200)

menu