Beroep en hoger beroep

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u hiertegen in beroep.

Wanneer de Sociale Dienst naar aanleiding van de bezwaarschriftenprocedure een besluit heeft genomen, waarmee u het niet of niet helemaal eens bent, kunt u binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Mocht u door de rechter van de Rechtbank niet in het gelijk worden gesteld, dan kunt u nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. 

Het kan ook zijn, dat u van de Rechtbank gelijk krijgt, maar dat de Sociale Dienst het niet eens is met het besluit van de Rechtbank. In dat geval kan de Sociale Dienst ook in hoger beroep gaan.

menu