Missie en visie

Iedereen doet mee, niemand aan de kant.
In de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek zijn de visie en missie van de Sociale Dienst opgenomen.

Visie
De dienst is van en voor de gemeenten (Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk);
De dienst staat voor maximale zelfstandigheid op het gebied van arbeid, inkomen en participatie;
De dienst is klantgericht, resultaatgericht en levert in haar samenwerking met partners maatwerk;
De dienst voert de opgedragen taken uit met betrokken, professioneel en kwalitatief goed personeel;
De dienst heeft ambitie en wenst een voortrekkersrol te vervullen.

Missie
De dienst maakt haar klanten zelfstandig.
Zowel de visie als de missie zijn terug te vinden in het motto waaronder de Sociale Dienst werkt: 
"Iedereen doet mee, niemand aan de kant".

menu