Vergaderdata Algemeen en Dagelijks Bestuur 2019

Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek vergadert in 2019 op 28 maart, 4 juli en 19 december.

De vergaderingen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 10.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.

De agenda en de bijbehorende stukken liggen vanaf de maandag voorafgaand aan de vergadering ter inzage op het Loopbaanplein in Winterswijk. 

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek vergadert eens in de zes weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

menu