Vergaderdata Algemeen en Dagelijks Bestuur 2017

Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek vergadert in 2017 op 21 april, 30 juni en 22 december.

De vergaderingen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 10.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 in Groenlo.

De agenda en de bijbehorende stukken liggen vanaf de maandag voorafgaand aan de vergadering ter inzage op het Loopbaanplein in Winterswijk. 

Het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek vergadert maandelijks. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

menu