Resultaten

dinsdag 8 oktober 2019

Vacatures Cliëntenraad Participatiewet SDOA

De cliëntenraad (CR) heeft op dit moment een aantal vacatures in de gemeenten Berkelland en Winterswijk. De CR behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de SDOA en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan de Colleges van B&W in de hierboven genoemde gemeenten en Oost Gelre. De CR wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid voor minima.

Wij zoeken enthousiaste mensen die vanuit hun betrokkenheid, interesse en persoonlijke ervaringen als lid van de CR een bijdrage kunnen leveren.

Wilt u dit en bent u cliënt van SDOA neem dan contact op met uw klantmanager of inkomensconsulent. U kunt ook via onderstaand emailadres uw belangstelling kenbaar maken.

Nadere informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl of door contact op te nemen met de voorzitter van de CR: Alphons Olthof, 06 2381 3442.

 

menu