Resultaten

maandag 15 januari 2018

SDOA Nieuws januari 2018

In deze uitgave:

  • voorwoord Theo Beijer
  • betaling uitkering in 2018
  • peuterspeelzaal wordt kinderopvang
  • hogere inkomsten vanaf 1 januari 2018
  • voorlichtingsbijeenkomst Dusseldorp
  • ROZ
  • nieuws van uw Cliëntenraad Participatiewet
Download: SDOA Nieuws januari 2018.pdf
menu