Resultaten

maandag 14 september 2020

Uitnodiging en agenda vergadering Algemeen Bestuur SDOA 25 september 2020

Groenlo,  14 september 2020

 

Geachte mevrouw/heer,

 

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Deze vindt plaats in het gebouw van de Sociale Dienst aan de Kevelderstraat 1 te Groenlo op vrijdag 25 september van 11.00 tot 12.00 uur.

 

De agenda is als volgt samengesteld:

 

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Ter vaststelling: conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 2 juli 2020;
  1. Ter kennisneming: vastgesteld verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 maart 2020
 3. Ter vaststelling: Eerste Bestuursrapportage Sociale Dienst Oost Achterhoek;
 4. Ter vaststelling: Wijziging tekenbevoegdheid en Treasurystatuut;
 5. Inventarisatie aandachtspunten jaarrekeningcontrole accountant;
 6. Ter bespreking: Handhaving binnen het sociaal domein;
 7. Ter bespreking: Bestandscijfers SDOA t/m juli 2020;
 8. Rondvraag;
 9. Sluiting

 

 

Met vriendelijke groet,

T.A. Beijer
Directeur Sociale Dienst Oost Achterhoek

menu